Dottie Chiu

dottiechiu.com

What is a view you wish you hadn’t seen?
Human Centipede.

 
2D3A9742-2.jpg
237721-375622 - Jessica Chiu - Apr 3, 2019 1027 AM - Dottie_Chiu_01.jpg
237721-375622 - Jessica Chiu - Apr 3, 2019 1027 AM - Dottie_Chiu_02.jpg
237721-375622 - Jessica Chiu - Apr 3, 2019 1027 AM - Dottie_Chiu_03.jpg
237721-375622 - Jessica Chiu - Apr 3, 2019 1027 AM - Dottie_Chiu_04.jpg
237721-375622 - Jessica Chiu - Apr 3, 2019 1027 AM - Dottie_Chiu_05.jpg